Begin< >End

Groningen

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan zo’n 175 jongeren tot en met 23 jaar. Wij helpen deze jongeren door middel van de juiste behandeling, begeleiding, intern onderwijs, arbeidstoeleiding en vrijetijdsbesteding, te werken aan een goede en positieve toekomst.