inepro voldoet aan een aantal internationale richtlijnen voor elektrische en elektronische apparatuur. Deze richtlijnen zijn hieronder benoemd en beschreven.

CE


Alle producten van inepro zijn voorzien van de Conformité Européenne (CE) markering. De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard; Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

RoHS


De Restriction of Hazardous Substances (RoHS) richtlijn van de Europese Unie (2002/95/EC) heeft als doel de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken om op die manier een positieve bijdrage te leveren aan de volksgezondheid en het milieu. Dit houdt onder meer in dat de elektronische apparatuur die op de markt wordt gebracht geen lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's) bevat.

inepro heeft zich ten doel gesteld om deze voorschriften te overtreffen door wereldwijd aan de vereisten van RoHS te voldoen. Het RoHS team binnen ons bedrijf geeft leiding aan onze wereldwijde inspanningen voor de overgang. Het RoHS team werkt voortdurend met leveranciers om een soepele en wereldwijde overgang te kunnen garanderen.

WEEE


De Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) richtlijn van de Europese Unie (2002/96/EC) en beschrijft de inzameling, recycling en herstel van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Zo is de verwijderingsbijdrage voor wit- en bruingoed een gevolg van de WEEE-richtlijn. inepro’s aanpak voor de naleving van elk van deze verplichtingen is hieronder weergegeven.

1) Productontwerp
inepro’s Ontwerp voor Recyclingnormen wordt gebruikt om te verzekeren dat er bij het ontwerp en de productie van elektrische en elektronische apparatuur van inepro wordt nagedacht over het afbreken en het hergebruik van WEEE en de bijbehorende onderdelen en materialen.

2) WEEE Markering
Alle producten van inepro die onder de WEEE-richtlijn vallen en zijn verzonden vanaf 13 augustus 2005, voldoen aan de WEEE-richtlijnen voor markering. Dit soort producten zijn voorzien van het afgebeelde WEEE-symbool van een doorgekruiste kliko, conform de Europese Norm EN 50419.

3) Informatie voor Gebruikers
Conform de richtlijnen en wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie omtrent WEEE wordt de volgende gebruiksinformatie ter beschikking gesteld voor de klanten van alle producten van inepro die onder de WEEE-richtlijn vallen.

“Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met uw huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid om het afvalmateriaal af te geven bij een aangewezen inzamelingspunt voor het hergebruik van afval van elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en het hergebruik van uw afvalmateriaal zorgen voor het behoud van natuurlijke bronnen en verzekeren dat het wordt gerecycled op een manier die zowel de menselijke gezondheid als het milieu beschermt. Voor meer informatie over het inzamelingspunt voor afvalmateriaal voor recycling kunt u contact opnemen met uw gemeentehuis of de inepro dealer waar u het product gekocht heeft.”

4) Aanmelding en Rapportage
inepro zal voldoen aan alle wettelijke vereisten en zich, na verloop van tijd, aanmelden bij de nationale autoriteiten in alle relevante landen. De aanmelding en de data van inwerkingtreding verschillen per land. inepro verzekert daarnaast dat alle vereiste informatie voor de voorspelling van inepro's productieverplichtingen beschikbaar wordt gesteld op de hiervoor geldende wettelijke datum per land.

5) WEEE van niet-particuliere gebruikers
Conform de toepasbare wetten en wanneer er vervangende producten geleverd worden door inepro, garanderen wij de juiste recycling van het afval, ongeacht het merk van het elektrisch en/of elektronisch artikel (niet-huishoudelijk), wanneer het gekocht is voor 13 augustus 2005 door niet-particuliere klanten van inepro op locaties in de Europese Unie. Voor producten van inepro die na 13 augustus 2005 zijn verkocht, verzekert inepro de correcte recycling van afval dat voortkomt uit deze producten op de locatie van de klant binnen de Europese Unie. De recyclingkosten die hierboven worden beschreven zijn standaard verwerkt in de productprijzen. De inzamelingkosten van afval dat thuis bij klanten wordt opgehaald zijn niet verwerkt in de standaardprijzen van inepro. inepro kan echter zorgen voor een ophaaldienst (extra kosten) of voor adressen waar klanten hun producten kunnen afgeven.

6) Verwerking
In overeenstemming met de Europese wetgeving voor afval bevestigt inepro dat de verwerking en recycling van WEEE-producten namens inepro, collectief of individueel, wordt uitgevoerd conform de WEEE-richtlijnen, zoals beschreven in de wetgeving van de lidstaten, inclusief de vereisten voor speciale verwerking van bepaalde onderdelen en de ophaalkosten.

7) Informatie voor Hergebruikers
Conform de WEEE-richtlijn zal inepro zorgen voor informatie over hergebruik en verwerking voor elk nieuw type elektrisch en/of elektronisch apparaat dat op de markt verschijnt, en wel binnen één jaar nadat het product op de markt is gebracht. inepro zal de vereiste informatie beschikbaar stellen aan recycling-centra op de in de wetgeving van lidstaten aangegeven datum. Dit is normaal gesproken binnen één jaar nadat de nieuwe producten op de markt zijn gebracht of zijn verkocht na 13 augustus 2005.