Blog

lockers qr code

Zonder dieven beschikten scholen over aanzienlijk meer ruimte en veel minder complexe processen. Helaas zijn lockers op middelbare scholen geen overbodige luxe. Laat de lockers eerst terugbrengen tot de kern voordat we de laatste trends bespreek.

Tegoeden voor vending en kantine beheren in uw organisatie

Cash geld… die muntjes en briefjes waarmee je kunt betalen voor diverse producten. In het afgelopen jaar is ongeveer 65% van alle betalingen verricht met de pinpas. Toch wordt er nog steeds, weliswaar in steeds mindere mate, gebruik gemaakt van cash geld. Maar hoe zorg je ervoor, als organisatie, dat al deze verschillende kasstromen goed worden beheerd? 

waarom cashless betalen op scholen via QR code

Terwijl onderwijsinstellingen prat gaan op circulair en milieuvriendelijk , lijkt de schoolpas of studentenkaart de tand des tijds te doorstaan.

Een belanghebbende partij, de digitale schoolpas, schatte dat er elk jaar 800.000 schoolpassen worden uitgereikt. De levensduur van de passen is in elk geval, sinds mijn afstuderen sterk verlengd. Vaak geldt een studentenpas/school voor de gehele studieduur en wordt niet meer jaarlijks vervangen.